دانلود نمونه سوال های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (قابل ویرایش) + صدها تالار آموزشی و علمی در تالارهای گفتمان آموزشی و علمی گنجینه ایرانیان

نسخه کامل: گنجينه فيزيك ( متوسطه - کار دانش- فنی حرفه ای- هنرستان)
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

گنجينه فيزيك ( متوسطه - کار دانش- فنی حرفه ای- هنرستان)

زیر انجمن‌ها:

 1. فیزیک دهم - رشته علوم ریاضی و علوم تجربی
  1. انواع محتوای دیجیتال، عکس، کلیپ، نمونه سوالات فیزیک دهم رشته علوم تجربی و علوم ریاضی - میان ترم- دی ماه- خرداد ماه - شه
  2. فصل اول ( فیزیک و اندازه گیری)- پرسش و پاسخ
  3. فصل سوم (دینامیک)- پرسش و پاسخ
  4. فصل دوم ( کار و انرژی) - پرسش و پاسخ
  5. فصل سوم (ویژگیهای ماده) - پرسش و پاسخ
  6. فصل چهارم (گرما ) - پرسش و پاسخ
  7. فصل پنجم ( ترمودینامیک) - مخصوص رشته ریاضی
  8. آزمایشگاه فیزیک - پرسش و پاسخ و معرفی آزمایشات جالب
 2. فیزیک یازدهم (فیزیک 2) - رشته علوم ریاضی و علوم تجربی
  1. نمونه سوالات فیزیک 2 (فیزیک یازدهم) -ریاضی و تجربی میان ترم- دی ماه- خرداد ماه - شهریورماه و...(اشتراک گذاری)
  2. الکتریسیته ساکن (فصل اول رشته علوم ریاضی و رشته علوم تجربی )- پرسش و پاسخ
  3. جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم(فصل دوم رشته علوم ریاضی و علوم تجربی )- پرسش و پاسخ
  4. مغناطیس (فصل سوم رشته علوم ریاضی و رشته علوم تجربی )- پرسش و پاسخ
  5. القای الکترومغناطیسی (فصل چهارم رشته علوم ریاضی و رشته علوم تجربی )- پرسش و پاسخ
  6. آزمایشگاه فیزیک - پرسش و پاسخ و معرفی آزمایشات جالب
 3. فیزیک 1- پیش دانشگاهی- علوم ریاضی و علوم تجربی
  1. نمونه سوالات فیزیک 1 - پیش دانشگاهی - ریاضی و تجربی - میان ترم- دی ماه- خرداد ماه - شهریورماه و...(اشتراک گذاری)
  2. فصل اول (حرکت شناسی در دو بعد)- پرسش و پاسخ
   1. حرکت پرتابه(حرکت در دو بعد)- ویژه رشته علوم ریاضی
  3. فصل دوم ( دینامیک) - پرسش و پاسخ
   1. قانون های کپلر-ویژه ی رشته علوم ریاضی
  4. فصل سوم ( حرکت نوسانی)- پرسش و پاسخ
  5. فصل چهارم ( موج های مکانیکی -1)- پرسش و پاسخ
  6. آزمایشگاه فیزیک - پرسش و پاسخ و معرفی آزمایشات جالب
 4. فیزیک 2- پیش دانشگاهی- علوم ریاضی و علوم تجربی
  1. نمونه سوالات فیزیک 2 پیش دانشگاهی- علوم ریاضی و علوم تجربی - میان ترم- دی ماه- خرداد ماه - شهریورماه و...(اشتراک گذاری)
  2. فصل اول ( موج های مکانیکی-2)- پرسش و پاسخ
   1. اثر دوپلر- ویژه رشته علوم ریاضی
  3. فصل دوم ( موج های الکترومغناطیس) - پرسش و پاسخ
  4. فصل سوم ( آشنایی با فیزیک اتمی) - پرسش و پاسخ
  5. فصل چهارم (آشنایی با فیزیک حالت جامد)- ویژه رشته ریاضی - پرسش و پاسخ
  6. فصل چهارم (آشنایی با ساختار هسته)- مشترک برای رشته ریاضی و تجربی- پرسش و پاسخ
  7. آزمایشگاه فیزیک - پرسش و پاسخ و معرفی آزمایشات جالب
 5. فیزیک 2- رشته های فنی حرفه ای و کاردانش و هنرستان
  1. نمونه سوالات فیزیک 2 رشته های فنی حرفه ای و کار دانش و هنرستان- میان ترم- دی ماه- خرداد ماه - شهریورماه و...(اشتراک گذا
  2. فصل اول (اندازه گیری و بردارها)- پرسش و پاسخ
  3. فصل دوم ( حرکت روی خط راست) - پرسش و پاسخ
  4. فصل چهارم ( کاربرد قانون های نیوتن) - پرسش و پاسخ
  5. فصل پنجم (کار و انرژی ) - پرسش و پاسخ
  6. فصل ششم ( چگالی و فشار) - پرسش و پاسخ
  7. آزمایشگاه فیزیک - پرسش و پاسخ و معرفی آزمایشات جالب
 6. فیزیک و آزمایشگاه- رشته کامپیوتر
  1. نمونه سوالات فیزیک و آزمایشگاه رشته رایانه- کامپیوتر میان ترم- دی ماه- خرداد ماه - شهریورماه و...(اشتراک گذاری)
  2. فصل اول ( الکتریسیته ساکن و بارهای الکتریکی)- پرسش و پاسخ
  3. فصل دوم ( پتانسیل الکتریکی و خازن) - پرسش و پاسخ
  4. فصل سوم (جریان و مولدهای الکتریکی) - پرسش و پاسخ
  5. فصل چهارم (مدارهای الکتریکی) - پرسش و پاسخ
  6. فصل پنجم ( اثرهای گرمایی و جریان لکتریکی) - پرسش و پاسخ
  7. فصل ششم ( اثر شیمیایی و جریان الکتریکی-الکترولیز) - پرسش و پاسخ
  8. فصل 7 تا 24 ( آزمایشات فیزیک)- پرسش و پاسخ
 7. گنجینه همه چیز
لینک مرجع